Pöszeség

A pöszeség (diszlália) a beszédhangok ejtésének, tisztaságának olyan zavara, amelyre jellemző az adott nyelvközösség artikulációs normáitól való eltérés.

Okai:

 • a gyermek általános fizikai állapotának leromlása, különösen a beszédfejlődés legintenzívebb szakaszában
 • lassúbb ütemű pszichikai fejlődés
 • retardált, megkésett beszédfejlődés
 • a fonematikus hallási differenciálás gyengesége, valamint a hallási emlékezet fejletlensége
 • a motoros koordináció, különösen a finom motorika zavara
 • a gyermek általános fejlődését akadályozó kedvezőtlen szociális miliő
 • a szociális-kommunikációs kapcsolatok beszűkülése korlátozott nyelvi kódra
 • a hibás beszéd utánzása
 • nevelési hibák, például a gyermek helytelen kiejtésének preferálása, utánzása a környezet részéről
 • organikus okok: a perifériás beszédszervek (szájüreg, nyelv, fogállomány, állkapocs, ajkak) anatómiai rendellenessége

A terápia célja, hogy a logopédus tiszta, a köznyelvi ejetésnormákak megfelelő artikulációt alakítson ki, amely zavartalanul épül be a gyermek folyamatos, spontán hangos beszédébe. A logopédiai terápia általában heti két órában tekinthető ideálisnak, súlyos beszédzavar esetén azonban ennél intenzívebb foglalkoztatás szükséges.

Feladatok:

 • általános és részletes logopédiai vizsgálat, szükség esetén szakorvosi, illetve pszichológiai vizsgálatokra utalás
 • a vizsgálati eredmények alapján egyéni terápiás terv készítése
 • az egyes beszédhangok előszkészítése, fejlesztése, kialakítása, rögzítése és automatizálása
 • a beszédhibával együtt járó esetleges nyelvi-grammatikai zavarok korrigálása