Megkésett beszédfejlődés

Ha egy gyermek 18 hónapos korától kezdett el beszélni sok hibával, de a beszéd a kommunikáció eszközévé vált, megkésett beszédfejlődésről beszélünk. Jellemzője, hogy ép értelem és ép érzékszervek megléte mellett a gyermek beszédfejlődése elmarad a megfelelő beszédszinttől.

 

Tünetek:

  • a beszédfejlődés elhúzódása
  • makacs, több hangra kiterjedő pöszeség
  • hibás, vagy hiányzó raghasználat
  • hadarás, amelyhez dadogás társulhat
  • átlagosnál rosszabb zenei képesség
  • veszélyeztetettség a későbbi írás/olvasás elsajátításában

Terápia:

  • a beszédkedv felkeltése, szinten tartása
  • a beszéd kifejező, közlő funkciójának fejlesztése
  • a szemantikai és szintaktikai szabályrendszer kiépítése és megerősítése

Nagyon fontos, hogy a szülők időben szakember segítségét vegyék igénybe. A logopédus már a kisgyermek két és fél, hároméves korában tanácsokkal látja el a szülőket, három és fél, négyéves korban pedig megkezdi a terápia előkészítő szakaszát.