Iskolaérettségi vizsgálat

Az általános iskolában tanuló gyermekek 10-15%-a különböző típusú és súlyossági fokú tanulási problémákkal küzd, amelyek megfelelő segítség hiányában életesélyeiket jelentősen korlátozzák. A tanulási nehézségek és tanulási zavarok spontán életkori fejlődés következményeként nem rendeződnek, de időben diagnosztizálhatók és pszicho-pedagógiai-logopédiai módszerekkel megelőzhetőek, illetve korrigálhatóak. A szociális fejlettségi szint deficitje önmagában is okzhat beilleszkedési zavarokat, viselkedési, magatartási, személyiségfejődési problémákat. A vízuális percepció (szem-kéz koordináció, alak-háttér megkülönböztetés, vízuális emlékezet, térbeli bizonytalanság), jobb-bal differenciálás, valamint mozgás, egyensúlyérzékelés, testkép-testséma zavarai előrejelzői lehetnek a későbbi diszlexiának, diszgráfiának.

Az aktuális pszichés fejlettséget, iskolai alkalmasságot öt területen mérjük: 

 

  • Vizuális diszkrimináció
  • Mennyiségi viszonyok felismerése
  • Mozgásfejlettség,testséma-fejlettség
  • Nyelvi készségek fejlettsége
  • Szociális érettség 

Ezek kiemelkedő jelentőségűek az alapkulturák (írás - olvasás - számolás) elsajátításában, meghatározzák annak eredményességét.