Az iskolaérettség feltételei

Egy iskolaérett gyermeknek több szempontnak is meg kell felelnie ahhoz, hogy zökkenőmentesen vegye az iskolakezdéssel járó nehézségeket.
 1. Testi fejlettség
  Hat éves korára egy átlagos gyermek kb. 120-130 cm magas és 20-22 kg súlyú. Természetesen ettől felfelé és lefelé is lehetnek eltérések. Ha a gyermek súlya jóval az átlag alatt marad, felmerül a kérdés, fizikálisan bírja-e majd az iskolával járó, megnövekedett terhelést. A kisebb súlyú gyermekek fáradékonyabbak, teljesítményük hullámzóbb. Megkezdődik a fogváltás, jelezve a második alakváltás beindulását. Ez a változás az idegrendszer érettségéről tájékoztat. A fogváltás beindulása előtt a gyermek idegrendszerének nagy megterhelés lenne  a rendszeres, intenzív tanulás. A cipőfűző megkötésének képessége a finommozgások fejlettségéről, a térbeli tájékozódásról, a vízuális megfigyelőképességről tájékoztat.
 2. Ép érzékszervek
  Az írás, olvasás tanulásához nélkülözhetetlen a jól működő látás és hallás.
 3. Jó ceruzafogás, könnyed eszközkezelés
  A helytelen ceruzafogás nehezíti az írástanulást.
 4. Az elemi mozgások összerendezettség
  Mellúszás, kúszás, mászás, lábujjhegyen járás, külső talpélen járás, guggoló járás, szökdelés páros lábon és féllábon, fej emelgetés háton és hasonfekvésben. E mozgások pontatlan, hibás kivitelezése az idegrendszer éretlenségére utal.
 5. Jó egyensúlyérzék
  Az egyensúlyérzék bizonytalansága bizonyos idegrendszeri rendellenességre utal.
 6. Pontos finommozgások
  A vállövnek, csuklónak, ujjaknak mozgékonyaknak, függetleneknek kell lenniük. A jól irányítható kéz előfeltétele az írástanulásnak. A beszédmozgás is finommozgás.
 7. Keresztcsatornák
  Ennek jó működése biztosítja, hogy a gyermek egymástól függetlenül tudja mozgatni a végtagjait.
 8. Testséma
  Fontos, hogy a gyermek ismerje saját testét, biztonsággal tájékozódjon rajta.
 9. Kézdominancia
  Fontos, hogy kialakult kézdominanciával rendelkezzen. A nem megfelelő kézzel történő írástanulás nehezíti az írás, olvasás elsajátítását, súlyosabb esetben beszédzavarhoz, személyiségzavarhoz vezethet.
 10. Lábdominancia
  A dominanciák akkor hibátlanok, ha azonos oldalra esnek.
 11. Szemdominancia
  Akkor jó, ha a domináns kéz oldalára esik.
 12. Füldominancia
  Akkor jó, ha a domináns kéz oldalára esik.
 13. A szemmozgás koordináltsága
  Az olvasás, írás megtanulását nehezíti, ha a két szem koordinálatlanul mozog, vagy nehezen fixál.
 14. Jó térérzékelés
 15. Térirányok felismerése térben és síkban
 16. Reprodukáló képesség térben és síkban
  fontos, hogy letudja utánozni, másolni, a látott mozdulatot, vagy síkban alkotott mintát.
 17. Soralkotás, sorritmus folytatása: térben és időben való soralkotási képesség.
 18. Szem-kéz koordináció
 19. Az iránykövetés képessége
 20. Biztos alak-háttér megkülönböztetés
 21. Alak-forma-szín-és nagyságállandóság
 22. Gestalt látás
 23. Azonosság felismerése: a betűfelismeréshez szükséges képesség
 24. Különbözőség felismerése
 25. Auditív megkülönböztetés
 26. Analizáló- szintetizáló képesség
 27. Átfordításai képesség
 28. Általános tájékozottság
 29. Beszédkészség
 30. Gondolkodás
 31. Problémamegoldó gondolkodás
 32. Emlékezet
 33. Figyelem
 34. Emberrajz
 35. Szocializáció
 36. Feladattudat
 37. Jó kudarctűrő képesség
 38. Felnőttekhez való viszony
A felsorolt alapképességek megléte biztosítja a sima iskolakezdést, az örömteli írás- és olvasástanulást. Ha a gyermek több területen gyengén teljesít, felmerül az iskolaéretlenség gyanúja. Mi történjen az iskolaéretlen gyermekkel?