Az iskolaérettségről

"Iskolás lesz a gyerek..." mondják a szülők büszkén, de némi szorongással és bizonytalansággal a hangjukban. Mindenesetre a legtöbb gyermek és szülő vegyes érzelmekkel lép be az iskola kapuján. Nemcsak a gyerek, de a szülő is megmérettetik, hogy tudta felkészíteni gyermekét az első igazán nagy erőpróbára, tudott-e a család olyan érzelmi biztonságot nyújtani a gyermeknek, hogy az könnyedén, gond nélkül lépje át az iskola küszöbét.

Az iskolaérettség  legfontosabb összetevői:

 • Vizuális diszkrimináció
 • Mennyiségi viszonyok felismerése
 • Mozgásfejlettség, testsémafejlettség
 • Nyelvi készségek fejlettsége
 • Szociális érettség

Bővebben... [Az iskolaérettségről]
 

Az iskolaérettség feltételei

Egy iskolaérett gyermeknek több szempontnak is meg kell felelnie ahhoz, hogy zökkenőmentesen vegye az iskolakezdéssel járó nehézségeket.
 1. Testi fejlettség
  Hat éves korára egy átlagos gyermek kb. 120-130 cm magas és 20-22 kg súlyú. Természetesen ettől felfelé és lefelé is lehetnek eltérések. Ha a gyermek súlya jóval az átlag alatt marad, felmerül a kérdés, fizikálisan bírja-e majd az iskolával járó, megnövekedett terhelést. A kisebb súlyú gyermekek fáradékonyabbak, teljesítményük hullámzóbb. Megkezdődik a fogváltás, jelezve a második alakváltás beindulását. Ez a változás az idegrendszer érettségéről tájékoztat. A fogváltás beindulása előtt a gyermek idegrendszerének nagy megterhelés lenne  a rendszeres, intenzív tanulás. A cipőfűző megkötésének képessége a finommozgások fejlettségéről, a térbeli tájékozódásról, a vízuális megfigyelőképességről tájékoztat.
 2. Ép érzékszervek
  Az írás, olvasás tanulásához nélkülözhetetlen a jól működő látás és hallás.
 3. Jó ceruzafogás, könnyed eszközkezelés
  A helytelen ceruzafogás nehezíti az írástanulást.

Bővebben... [Az iskolaérettség feltételei]
 

Iskolaérettségi vizsgálat

Az általános iskolában tanuló gyermekek 10-15%-a különböző típusú és súlyossági fokú tanulási problémákkal küzd, amelyek megfelelő segítség hiányában életesélyeiket jelentősen korlátozzák. A tanulási nehézségek és tanulási zavarok spontán életkori fejlődés következményeként nem rendeződnek, de időben diagnosztizálhatók és pszicho-pedagógiai-logopédiai módszerekkel megelőzhetőek, illetve korrigálhatóak. A szociális fejlettségi szint deficitje önmagában is okzhat beilleszkedési zavarokat, viselkedési, magatartási, személyiségfejődési problémákat. A vízuális percepció (szem-kéz koordináció, alak-háttér megkülönböztetés, vízuális emlékezet, térbeli bizonytalanság), jobb-bal differenciálás, valamint mozgás, egyensúlyérzékelés, testkép-testséma zavarai előrejelzői lehetnek a későbbi diszlexiának, diszgráfiának.

Bővebben... [Iskolaérettségi vizsgálat]
 

Mi történjen az iskolaéretlen gyermekkel?

Ha a szakember azt állapítja meg, hogy a gyermek még nem iskolaérett, felmerül a kérdés, hogy mit tegyen a szülő, mivel tudja a legjobban segíteni a fejlődését. Gyakran nem megoldás, ha a gyermek még egy évig óvodában marad, mert a halmozottan jelentkező problémák spontán módon keveset javulnak az általánosan használt módszerekkel. Az óvodában maradás akkor indokolt,ha kicsi, testileg fejletlen a gyermek. Megoldás lehetne a visszamaradó gyermekekből iskola-előkészítő intenzív fejlesztőcsoportot szervezni, azonban ennek feltételei csak nagyon ritkán adottak az óvodákban. Ebben a csoportban nagy súlyt kellene fektetni a tanuláshoz szükséges alapkészségek fejlesztésére, a hátrányok ledolgozására, egyénre szabott fejlesztőprogramok kidolgozásával. A másik megoldás kis létszámú, korrekciós első osztályok szervezése lenne, azonban erre az iskolák nincsenek felkészülve.

 

Mivel a közoktatásban jelenleg nincs lehetőség az iskolaéretlen gyermekek célirányos fejlesztésére, a gyermek mielőbbi felzárkóztatása érdekében célszerű a probléma mielőbbi felismerése és korrigálása. Gyakorló logopédusként foglalkozom az óvodáskorú gyermekek iskolaérettségi vizsgálatával, valamint - amennyiben erre szükség van - a későbbiekben a fejlesztésével. Kérem, amennyiben kérdése merül fel az iskolaérettséggel kapcsolatban, vegye fel velem a kapcsolatot.